welkom

Wie zijn wij

 In Meppel is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Wekelijks komt de gemeente op zondagmorgen om 9.45 uur samen in het kerkgebouw aan de Julianastraat. En ook op diverse dagen in de week zijn daar gemeenteactiviteiten. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we ‘de Vrije Evangelischen’ plaatsen?

  Meer informatie

Ontstaan VEG Meppel

In 1943 belegden 5 mensen van Vrije Evangelische Huize een huissamenkomst in Meppel. Kort daarop organiseerden zij een zaalbijeenkomst waarin ds. Hoekendijk uit Bussum voorging en waar maar liefst 300 mensen kwamen. Door huissamen- komsten, een Bijbelkring en maranathaconferenties groeide de kern en kwam er een vereniging tot oprichting van een Vrije Evangelische Gemeente in Meppel.

  Meer informatie

Informatie Bond (Geschiedenis & huidig functioneren).

In 1881 besloten 5 gemeenten tot het oprichten van een Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Men wilde elkaar tot steun zijn en samenwerken bij zaken waar een plaatselijke gemeente niet (of onvoldoende) aan toe kon komen. Zo waren gemeenschappelijk zendingswerk en een eigen theologische opleiding belangrijke doelen bij de vorming van de Bond. Deze doelen zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd. Bovendien kwam er gezamenlijk jeugdwerk, vrouwenwerk en werden diverse regelingen gemaakt, ten dienste van de gemeenten en de voorgangers. Op dit moment wordt de Bond gevormd door 34 aangesloten gemeenten.

Agenda

Gemeenteontmoetingsavonden

Een gemeente is een plek van ontmoeting. In gesprek zijn met de bijbel en met elkaar is daarbij een belangrijk gegeven.

Van september t/m mei (m.u.v. december) is er de maandelijks Bijbelstudie- of gespreksavond. Het jaarthema speelt in de keuze van de onderwerpen voor deze avonden een grote rol. Deze bijeenkomsten zijn ook bedoeld als bouwstenen voor geloofsopbouw en geloofsverdieping.

  Meer informatie

Met een oog op de kinderen

De Vrije Evangelische Gemeente in Meppel heeft aandacht voor kinderen. Tijdens elke kerkdienst is er oppas voor kinderen tot 12 jaar. Voor hun vertrek uit de dienst is er een kort moment voor de kinderen en zingen we een kinderlied Eén zondag van de maand is er kindernevendienst.

Daarnaast zijn er drie tot vijf gezinsdiensten per jaar waarin de hele dienst is gericht op kinderen van de basisschoolleeftijd (en hun (groot)ouders.)

  Meer informatie