Corona

Diensten in coronatijd

Naast de online diensten die wij organiseren, houden we sinds 23 mei ook weer diensten in ons eigen kerkgebouw aan de Julianastraat. We willen dat uiteraard veilig en verantwoord doen en daarom heeft de kerkenraad een protocol vastgesteld dat strikt wordt gehanteerd. Met betrekking tot de diensten gelden de volgende regels:

Vooraf aanmelden
De capaciteit van de kerkzaal is gelet op de anderhalve meter maatregel 24 personen, medewerkers worden daarbij niet meegeteld. Om die reden is aanmelding voor het bijwonen van een dienst noodzakelijk. Dat kan vanaf maandagmorgen tot vrijdag 18.00 uur bij Janny van der Haar, tel. 0522-260744 of per mail: jkombrink@live.nl. Opgave in één keer voor meerdere weken is niet mogelijk.

Toegang vanaf 9.25 uur via hoofdingang
Op zondagmorgen is de kerk toegankelijk vanaf 9.25 uur, bezoekers komen tussen 9.25 uur en 9.40 uur. Alleen de hoofdingang wordt gebruikt. De steeg is dicht, de poort blijft gesloten. Fietsen worden niet bij de kerk geparkeerd maar in het fietsenrek op het plein van de Vrije School.

Buiten wachten
Bij aankomst wachten mensen buiten op anderhalve meter afstand (let op de strepen) tot de deurwacht vraagt om binnen te komen. Mensen lopen één voor één (echtparen mogen samen) het portaal in. Daar staat ontsmettingsmiddel. De deurwacht vraagt mensen of ze geen klachten hebben. Mensen reinigen hun handen en wachten tot de koster hen via de klapdeur binnenlaat in de kerkzaal. Mensen mogen een mondkapje dragen als ze dat prettig vinden maar moeten daar dan zelf voor zorgen.

Koster wijst een plek aan
De koster wijst iedereen een plek. Inspraak daarin is niet mogelijk. Het toewijzen van een plek gaat zodanig dat er zo weinig mogelijk langs elkaar heen gelopen wordt. Wie het eerst komt krijgt achter in de kerkzaal een plek, en ook het verst van de ingang af. Vanaf het moment dat mensen op hun stoel zitten blijven ze daar ook zitten. Jas en tas meenemen en over de stoel hangen, kapstokken worden niet gebruikt.

Toiletgebruik
Toiletgebruik kan, maar zo weinig mogelijk, in alle gevallen één persoon tegelijk.

Na afloop dienst op aanwijzing naar buiten
Na afloop van de dienst gaan mensen op aanwijzing van de koster naar buiten. De volgorde is dan omgekeerd: wie het dichtst bij de deur zit verlaat als eerste het kerkgebouw. Wanneer de koster iemand aanwijst staat die persoon op (echtparen mogen weer gelijk) en loopt rechtstreeks de kerk uit naar buiten. Napraten kan buiten, op anderhalve meter afstand. In de kerkzaal met elkaar napraten kan niet. Tot het moment waarop de koster je vraagt om de kerk te verlaten blijf je op je stoel zitten.

Lokaal niet in gebruik
We gebruiken het achterste deel van het gebouw niet (alleen voor toiletbezoek als dat echt nodig is). De deuren naar het lokaal, naar het achterste portaal en de buitendeur achter staan wel open i.v.m. ventilatie. Als het weer het toelaat blijft ook de voordeur open tijdens de dienst. Dat bepaalt de dienstdoende koster.

Aangepaste dienst
Voor de dienst wordt een verkort format gehanteerd, lengte van het totaal is 45 minuten. Samenzang is niet toegestaan, ook neuriën niet. De liederen die de voorganger uitzoekt worden via YouTube filmpjes geprojecteerd (beeld en geluid). Voorafgaand aan en aansluitend aan de dienst is er instrumentale muziek (alleen beeld).Koffie drinken na een dienst is geen optie. Wanneer zich een gezin met kinderen aanmeldt wordt op dat moment in het lokaal van de kerk een mogelijkheid gecreëerd voor oppas/nevendienst.

Geen collecte
Er wordt niet gecollecteerd tijdens de dienst.

Overige activiteiten

Voor overige activiteiten die verband houden met het gebruik van ons kerkgebouw verwijzen we u graag naar het door de kerkenraad vastgestelde protocol (pdf – opent in een nieuw venster).