Diensten

Elke zondagmorgen is er om 9.45 uur een dienst in het kerkgebouw aan de Julianastraat. De eigen gemeentelijk werker gaat voor of er is een gastspreker.  Elke eerste zondag van de maand drinken we na afloop van de dienst koffie met elkaar.

De samenzang wordt begeleid door orgel of piano. Een aantal keren is er muzikale begeleiding in een andere vorm.

Naast de ‘gewone diensten’ organiseert de gemeente vier keer per jaar een gezinsdienst, waarvan 1 in samenwerking met de basisscholen. Twee keer per jaar is de morgendienst een zangdienst, waarin we nadruk leggen op de liederen en op het samen zingen.

Er zijn diverse bijzondere diensten rondom avondmaal, doop, Goede Vrijdag, biddag voor gewas en arbeid, oogstdienst, speciale diensten in het kader van de jaarwisseling. Op de zondag voorafgaand aan kerst is er een sfeervolle kerstviering met kerstmaaltijd.

De gemeente zingt standaard uit het Nieuwe Liedboek voor de kerken en de bundel van Johannes de Heer, maar er is ook ruimte voor andere liederen, zoals Opwekking.

Er wordt gebruik gemaakt van een beamer, zodat de boekjes thuis kunnen blijven.