Gemeenteontmoetingsavonden

Een gemeente is een plek van ontmoeting.

In gesprek zijn met de bijbel en met elkaar is daarbij een belangrijk gegeven.

Van september t/m mei (m.u.v. december) is er de maandelijks Bijbelstudie- of gespreksavond. Het jaarthema speelt in de keuze van de onderwerpen voor deze avonden een grote rol. Deze bijeenkomsten zijn ook bedoeld als bouwstenen voor geloofsopbouw en geloofsverdieping.

De data van deze ontmoetingsavonden vindt u in de agenda.