Interkerkelijk

De gemeente is lid van de plaatselijke Raad van Kerken, een overkoepelend orgaan waarin een aantal plaatselijke kerken participeren en samenwerken. Belangrijke activiteiten zijn:

  • de kanselruilzondag (voorlaatste zondag van januari, valt samen met de week van gebed), het oecumenisch avondmaal op de avond van deze zondag;
  • de interkerkelijke vredesdienst;
  • de vesperdiensten in de 40-dagentijd.

Daarnaast is de Raad van Kerken actief in het kader van de arme kant van Meppel.

Naast de Raad van Kerken is er een platform van kerken waarop alle kerken van Meppel samenkomen en elkaar ontmoeten. Dat staat los van het wel/niet lid zijn van de Raad van Kerken. Activiteiten die vanuit meerdere kerken worden georganiseerd of initiatieven vanuit een gemeente waarin ook andere gemeenten kunnen participeren worden daar gemeld. Per activiteit kan elke kerk bepalen of en op welke manier ze daarin participeren wil.