Kerk naar buiten

De Vrije Evangelische Gemeente in Meppel wil graag Zendingsgemeente zijn. De gemeente is geen doel in zichzelf maar ‘gemeente met een missie’. Daarom worden er ook activiteiten georganiseerd die specifiek gericht zijn op het bereiken van een bredere groep mensen. Te denken valt aan:

  • De jaarlijkse kerstnachtdienst op 24 december om 21.00 uur, in het Wilhelminapark.
  • De zomerparkdienst op een zondagmiddag in juni of augustus.
  • Twee keer per jaar een event voor een bredere doelgroep. Eén van de events is een gezinsevent,
    het andere is wisselend qua opzet en doelgroep.
  • Participeren in interkerkelijke missionaire projecten: Magazine Meer en 10 mooiste Bijbelverhalen van Meppel.
  • Jaarlijkse rommelmarkt (voorjaar).
  • Jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van de stad.
  • Elk jaar verzorgen van een middagpauzedienst tijdens de zomer in de Grote of Mariakerk (op Donderdag Meppeldag).