Ontstaan VEG Meppel

In 1943 belegden 5 mensen van Vrije Evangelische Huize een huissamenkomst in Meppel. Kort daarop organiseerden zij een zaalbijeenkomst waarin ds. Hoekendijk uit Bussum voorging en waar maar liefst 300 mensen kwamen. Door huissamenkomsten, een Bijbelkring en maranathaconferenties groeide de kern en kwam er een vereniging tot oprichting van een Vrije Evangelische Gemeente in Meppel. Op 25 juli 1948 werd deze gemeente geïnstitueerd en trad deze gemeente toe tot de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Dominee Joh. van Petegem werd de eerste eigen voorganger (1953-1956). Inmiddels kon de gemeente beschikken over een eigen kerkgebouw (voorheen eigendom van de Apostolische Gemeente) aan de Julianastraat. De predikanten ds. Nijkamp (1956-1960), ds. Pijlman (1961-1964), ds. Prins (1964-1968), ds. Karelse (1969-1980) en ds. Dijk (1990-1999), dienden de gemeente en in vacaturetijden waren diverse consulenten (helpers van buiten) actief in het ondersteunen van de kerkenraad en de gemeente bij het uitoefenen van het werk in Meppel.

Momenteel is er in de VEG Meppel een Gemeentelijk Werker actief, de heer (Henk) van Dam.