Sing-ins

Drie tot vier keer per jaar is er op zondagavond een sing-in. Rondom een thema worden liederen gezongen, zijn er muzikale intermezzo’s en worden de liederen door middel van verbindende teksten in het kader van het thema geplaatst en met elkaar verbonden.