Werkgroep zending en evangelisatie (WZE)

De plaatselijke WZE stimuleert het kerk-zijn naar buiten in eigen omgeving en is in dat kader betrokken bij een aantal interkerkelijke missionaire activiteiten zoals het project: ‘Meer’ en het project ‘de 10 mooiste Bijbelverhalen van Meppel’.

Ook coördineert de WZE een sponsorproject van een oma en een jongere uit de Oekraïne. De WZE stimuleert betrokkenheid bij missionaire projecten van de Bond en deelname aan de kledingactie.