Wie zijn wij

In Meppel is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Wekelijks komt de gemeente op zondagmorgen om 9.45 uur samen in het kerkgebouw aan de Julianastraat. En ook op diverse dagen in de week zijn daar gemeenteactiviteiten. Wat is dat voor gemeente? Waar moeten we ‘de Vrije Evangelischen’ plaatsen?

Als missie voor de komende vier jaar heeft de VEG Meppel onderstaande punten geformuleerd:

  • Gestalte geven aan diepgang op gebied van geloofskennis en verscheidenheid op gebied van geloofsbeleving
  • Een brede en evenwichtige leeftijdsspreiding bevorderen
  • Haar missionaire roeping gestalte geven door een sterk naar buiten gerichte houding in zowel contacten als activiteiten. Daarbij is de buurt een belangrijk speerpunt, maar niet de enige doelgroep.

Ontstaan

In het begin van de 19e eeuw maken sommige gemeenten zich los van de Hervormde kerk (afscheiding). De dwingende invloed van de staat en de regerende hand van de synode breekt een aantal gemeenten op. Men wil graag een ‘zelfstandige’ (vrije) gemeente zijn, die geleid wordt door de Heer en zijn Woord (evangelisch).

De vrije gemeenten die ontstaan komen hierbij ook onder invloed van een uit Zwitserland overgewaaide opwekkingsbeweging: het Réveil. In 1881 vormt een aantal van deze ‘Vrije Evangelische Gemeenten’ een Bond, om samen te doen wat een plaatselijke gemeente alleen niet kan: zendingswerk, theologische opleiding etc.


Kenmerkend

Naast alle verschillen die er zijn tussen de 37 bij de Bond aangesloten gemeenten, hebben ze allemaal de volgende (5) kenmerken:

  • Iedere gemeente staat op zichzelf, maar ze willen elkaar ook nodig hebben
  • In de gemeenten vraagt men naar elkaars ‘persoonlijk geloof’
  • Iedereen is evenveel waard en iedereen werkt ook mee in de gemeente (talenten)
  • Er is geen geschreven geloofsbelijdenis, want het geloof wordt in iedere tijd weer anders beleden
  • Ze hebben een wereldwijde opdracht om te getuigen en werken daarin met anderen samen

Hoe ging het in Meppel?

Tijdens de tweede wereldoorlog werden in Meppel bijeenkomsten gehouden onder leiding van een zendingspredikant die vanwege de oorlog niet terug kon naar het zendingsveld. Deze bijeenkomsten waren voor veel mensen erg bemoedigend en betekenden juist in oorlogstijd heel veel! Na de oorlog vertrok de betreffende predikant, maar de bijeenkomsten gingen door.

Geef een reactie